Belastningsmätning

Belastningsmätning vid delautomation

Beviljat anslag:  125 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk, Martin Englund

Skogsmaskinförare utsätts för en hög grad av arbetsbelastning såväl fysiskt som mentalt. Utveckling av förarstöd och automation har potential att leda till en bättre arbetsmiljö och samtidigt ge positiva effekter på produktiviteten i drivningsarbetet.

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera olika metoder för att jämföra mental och fysisk belastning samt prestation vid manuellt och delautomatiserat kranarbete hos skotarförare i simulatormiljö.

Målet är dels att undersöka hur den, av Skogforsk utvecklade, delvis automatiserade skotarkranen påverkar arbetsbelastningen hos skotarförare, dels utveckla metoderna som kan tillämpas vid framtida utveckling och utvärdering av förarstöd och automation både i simulator och i fysiska maskiner.

Tillsammans med förarens upplevda belastning utgör de fysiologiska måtten viktiga verktyg i arbetet för att utveckla interaktionen mellan föraren och maskinen.