Beröringsfri diametermätning i skördare

Beröringsfri diametermätning i skördare - utveckling av skräpreducerande skydd

Beviljat anslag: 400 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk

Bakgrund

Mätningen av trädstammars diameter vid avverkning är avgörande för skogsbrukets förmåga att leverera stockar i enlighet med sågverkens beställningar. I ett nyligen avslutat projekt utvecklades och testades ny teknik för diametermätning i skördare baserad på linjelaser och kamera. Resultaten från projektet visade att den beröringsfria tekniken har potential att ge en väsentlig förbättring av noggrannheten vid diametermätning i skördare i jämförelse med dagens berörande teknik. Men, för att detta ska kunna realiseras, måste störningar i form av skräp som flyger mellan sensorer och stam minskas.

Syfte

Detta projekt syftar till att utveckla skräpreducerande skydd och därigenom skapa en mer skyddad miljö för optisk diametermätning i skördare. Utvärdering av skyddens effekt föreslås ske vid avverkning genom jämförelser av skräpförekomst med, respektive utan, skydden monterade.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan maskintillverkande företag, Skogforsk och företaget Optronic som har spetskompetens kring optisk mätning. Den totala projektkostnaden uppgår till 2,45 miljoner kr och Skogsägarna Norrskogs Forskningsstiftelse har beviljat anslag om 400 000 kronor.

Slutredovisning:

Hannrup, B., Andersson, A., Larsson, A. 2012. Beröringsfri diametermätning i skördare - utveckling av skräpreducerande skydd. Skogforsk. Arbetsrapport nr 815