Kapsprickor

Ny teknik för att minska uppkomsten av kapsprickor vid avverkning med skördare

Beviljat anslag:   150.000 kronor
Projektutövare:   Skogforsk

Syfte

Projektet syftar till att utvärdera den nya sågmotorn Parker Hannifin modell F11-iP, med avseende på uppkomsten av kapsprickor vid avverkning.

Genomförande

Studien genomförs som ett parallelltest där mätningar av sprickförekomst och spricklängd inledningsvis görs på stockar avverkade med en skördare med en konventionell sågmotor och därefter på stockar som avverkats med samma skördare, men då den konven­tionella sågmotorn ersatts av den nya från Parker Hannifin AB. Avverkning med den konventionella och den nya sågmotorn görs i samma skogsbestånd och med samma förare. 

Detaljerade mätningar kommer också att göras av de underliggande faktorer som i hög grad styr uppkomsten av kapsprickor, dvs kaptid och kedjehastighet under kapförloppet.  

Finansiering

Total projektkostnad är 300.000 kronor, varav Norrskogs Forskningsstiftelse bidrar med 50 %. Övriga finansiärer är Sveaskog, Skogforsk och SCA.

Slutrapport

Hannrup, B. och Jönsson, P. 2009. Utvärdering av sågmotorn F11-iP med avseende på uppkomsten av kapsprickor – en jämförande studie. Skogforsk. Arbetsrapport nr 708 2010. 
Se sammanfattning.