Kunskapsstöd för skogsbilvägar

- byggnation, underhåll och förvaltning
Beviljat anslag: 100 000 kronor
Projektledare: Skogforsk, Gunnar Svensson

Mål

Projektets mål är att tillhandahålla en kunskapsplattform på internet med syfte att öka skogsägares, rådgivares, väghållares och vägentreprenörers kunskaper om väghållning med hänsyn till miljö, ekonomi, funktion och allmänna intressen.

Plattformen blir en del av rådgivningssajten Kunskap Direkt och kommer att behandla projektering, byggande, drift och underhåll av vägar samt förvaltning av vägar i samfälligheter och föreningar. I plattformen ingår interaktiva kalkylhjälpmedel för vägbåtnad och vägbyggnad. Parallellt framställs en tryckt handledning om drift och underhåll av skogsbilvägar.

Total projektbudget uppgår till ca 1,1 miljoner kronor.

Sammanfattning:
Svensson, G., 2014. Kunskapsstöd för skogsbilvägar - byggnation, underhåll och förvaltning. Stencil.