Live Streaming från skogsmaskiner

Genom live streaming från skogsmaskiner ska projektet visa att svenskt skogsbruk är högteknologiskt, miljöriktigt, öppet och serviceinriktat.

Beviljat anslag:   40 000 kronor
Projektutövare:   Ida Oderstål

Syfte

Projektets syfte är att lyfta bilden av svenskt skogsbruk inför både markägare/kunder och övriga intresserade och visa att dagens skogsbruk är högteknologiskt, miljöriktigt, öppet och serviceinriktat.

Projektet syftar även till att förenkla arbetsprocesser genom att göra det möjligt att besöka skogen utan att fysiskt besöka den. Det finns stora möjligheter att korta tid för utveckling och utredning genom att digitalisera kommunikationen mellan skog och kontor.

Genom att även skapa mobila applikationer flyttas skogen än närmare genom direktkoppling via mobiltelefon eller annan mobil surfenhet.

Slutrapport:

Oderstål, I., 2017. Streaming från skogsmaskin. M.II.O Entreprenad AB.