Ny och effektiv röjning

Beviljat anslag:   300.000 kronor
Projektutförare: SLU Inst. för Skogsskötsel

Bakgrund

Den låga röjningsaktiviteten i Sveriges skogar kan på sikt äventyra skogsbrukets ekonomi. Röjning är en skogsvårdsåtgärd där produktiviteten inte nämnvärt har höjts på 30 år.

Genomförande

Projektet är en del i ett forskningsprogram runt röjning, som bedrivs av SLU, Umeå. Anslaget avser tekniska studier av röjmaskiner och röjaggregat inom Norrskogs verksamhetsområde.

Slutrapport

Ligné, D. Nordfjell, T. och Karlsson, A. 2003: Ny och effektiv röjning – Tekniska studier. SLU, Inst för Skogsskötsel. Se sammanfattning