Skogsinventering med smartphone

Beviljat anslag:  125 000 kronor
Projektutövare:   Katan Consulting AB, Krister Tham

Inom skogsbruket används idag huvudsakligen analog utrustning vid uppmätning och inventering av skogsbestånd i fält. Den tilltänkta tekniken avser att utnyttja en standard Smartphone för skogsinventering, främst för produktionsinriktad skog.

Med hjälp av telefonens kamera, avancerad bildbehandling och telefonens sensorer, räknar mjukvaran ut önskade skogsparametrar, ute i fält. Tekniken möjliggör ett lättanvänt och modernt användargränssnitt som gör att i princip vem som helst kan utföra skogsmätningen, med resultat som presenteras i realtid utan krav på mobil uppkoppling. 

Uppmätta skogsparametrar kan samköras med annan digital skoglig information och därmed i fält ge användaren direkta skötselråd, såsom "Dags att gallra!".

Projektet har två huvudsyften:

  • Utforskning av hur grundtekniken kan omsättas i skogliga beräkningsfunktioner, såsom grundyta, diameter, trädslagsfördelning, trädvolymer och grundläggande beslutsstöd.
  • Pilotstudier med slutanvändare, både professionella planläggare och småskaliga privata skogsägare, för att utröna hur tekniken kan förbättra och effektivisera skogsbruket.

Norrskogs Forskningsstiftelse har reserverat medel för pilotstudier med slutanvändare.