Utvärdering av Skogforsks nya barkfunktioner

Hur väl överensstämmer de skattade barktjocklekarna från Skogforsks barkfunktioner för tall och gran med motsvarande uppmätta barktjocklekar?
Beviljat anslag:   150 000 kronor
Projektutövare:  Skogforsk

Syfte

Det övergripande syftet med studien är att på ett rikstäckande material följa upp hur väl de skattade barktjocklekarna från Skogforsks barkfunktioner för tall och gran överensstämmer med motsvarande uppmätta barktjocklekar. Motsvarande uppföljning ska också göras för de äldre barkfunktionerna (Zacco 1974).

Mål

Studien innehåller följande delmål:

  • att skatta spridningen för barkfunktionerna uttryckt som standardavvikelsen för avvikelsen mellan beräknad och registrerad barktjocklek
  • att analysera eventuella systematiska fel i skattningarna från barkfunktionerna avseende olika geografiska regioner och diameterklasser.
  • att identifiera eventuella behov av förbättringar för Skogforsks barkfunktioner.

Slutredovisning 

Hannrup, B. och Lundgren, C. 2011. Utvärdering av Skogforsks nya barkfunktioner för tall och gran - en uppföljande studie. Skogforsk. Arbetsrapport nr 762 2012. Se sammanfattning.