Virkesinformationssystem

Under rubriken sågvara och sågverk har projektet "Virkesinformationssystem" varit centralt under de gångna fem åren.

Beviljat anslag: 564.000 kronor
Projektutförare: SkogForsk, Skogsägarna Norrskog

Genom överföring av information och kunskaper i värdekedjan marknad-såg-skog ska rapportsystem och tillredning av sågtimmer ge det virkesflöde respektive sågverkskund önskar.

Delrapporter

Falkeström, O., Norrskog 1996: Virkesinformationssystem (en nuläges­beskrivning)
Jonsson, G., Norrskog 1997: Projekt Virkesinformationssystem (en jämförelse mellan olika utbytesberäkningsprogram)
Sondell, J., SkogForsk 1998: Operativa krav för timmeruppföljning vid sågen med återföring till skogen samt kommentarer till kraven
Se sammanfattning
Åberg, P., Norrskog 2000: Timmerprognoser för Östavallsågen
Se sammanfattning
Arvidsson, P-Å, Möller, Johan J., Sondell, J., SkogForsk 2001: Nya former för prissättning av skogsråvara Se sammanfattning