Gallring 2000

Gallringskoncept ger bättre lönsamhet för skogsägaren

Beviljat anslag:   300.000 kronor
Projektutförare:  Skogsägarna Norrskog

Projektbudget uppgår till 535.000 kronor och finansieras av Norrskogs Forskningsstiftelse och Norrskog.

Bakgrund

Behovet av gallring i mellersta Norrland är stort. Enligt SKA99, skoglig konsekvensanalys utförd av SLU, måste gallringsandelen öka under de kommande tio åren om nuvarande avverkningsnivå ska kunna bibehållas. En effektivisering och förbättring av gallringsmetoderna är nödvändig för att kunna behålla viss lönsamhet i gallringarna och därigenom kunna förse industrin och sågverken med tillräckliga volymer.

Mål

Att ta fram ett gallringskoncept som ska ge bättre lönsamhet för skogsägaren.

Slutrapport

Glöde, Dan, SkogForsk och Strömmer, Per-Göran, Norrskog, 2002: Norrskogsgallring - utveckling, förankring och implementering av ett gallringskoncept.
Se sammanfattning.