Kan förhöjda mängder av granvindfällen leda till barkborreutbrott

Hur mycket vindfällen kan ligga kvar i skogen på landskapsnivå innan vi riskerar att få ett utbrott av granbarkborre?

Beviljat anslag: 393 000 kronor
Projektledare: SLU, Martin Schroeder

Bakgrund

Det är ett välkänt faktum att utbrott av granbarkborre kan uppkomma efter stora stormfällningar när skogsbruket inte hinner upparbeta de stormfällda träden i tid. Det som vi inte vet är dock hur mycket vindfällen som kan ligga kvar i skogen på landskapsnivå innan vi riskerar att få ett utbrott.

Frågeställningar

Studien ska besvara följande frågeställningar för Västernorrlands län:

Hur stor andel av vindfällena utnyttjas av granbarkborren och andra borrar under den andra sommaren efter en storm?

  • Vilken förökningsframgång har granbarkborren i vindfällena under andra sommaren?
  • Hur påverkas granbarkborrens förökningsframgång av andra arter av barkborrar i samma träd?
  • Hur ser sambandet ut mellan mängd koloniserade vindfällen och risk för utbrott under det följande året på både beståndsskala och för hela Västernorrland?

Om ett nytt utbrott startar 2014 kommer då den större dubbelögade bastborren vara inblandad igen som den var under åren 2009-2012?

Sammanfattning:

Schroeder, M., 2014. Kan förhöjda mängder av vindfällen på landskapsnivå, som understiger Skogsvårdslagens gränsvärden, leda till barkborreutbrott? SLU. 
- Sammanfattning 
- Slutrapport