Kvalitetsgran

En komplett handledning i granskogsskötsel

Beviljat anslag:    200.000 kronor
Projektutförare:  SLU, Inst. för Skogsskötsel, Skogsägarna Norrskog

Inom detta projekt utarbetades en komplett handledning i granskogsskötsel med hjälp av forskare från Skogsskötselinstitutionen vid Lantbruksuniversitetet i Umeå.

Genom stöd från EU:s strukturfonder och betydande insatser
från Norrskogs personal blev behovet av stöd från stiftelsen relativt begränsat.

Häftet går att beställa på Norrskogs
informationsavdelning, tel 0612-71 87 42.

Pris: 50 kronor