Odlingstest

Odlingstest av norrländska och finska tallfröplantager

Beviljat anslag:  400 000 kronor
Projektutövare:  Skogforsk, Torgny Persson

Det saknas idag försök som belyser och möjliggör korrekt beräkning av vilka realiserade vinster i arealproduktion som kan uppnås vid användning av plantagematerial. Denna typ av produktions-/demonstrationsförsök efterfrågas av skogsbranschen. 

Avsikten med projektet är att etablera en odlingstestserie med syftet att demonstrera vilka arealproduktionsvinster som i praktiken kan uppnås vid användning av plantmaterial från ett urval av norrländska och finska tallfröplantager. Försöksserien kommer även att bidra med värdefull information vid verifiering av dagens förflyttningsmodeller i ett framtida klimat. 

Förädlingsprogrammet vid Skogforsk ser det som en viktig och nödvändig investering i kunskapen om förädlat skogsodlingsmaterial och avser därför att bidra med medel som motsvarar halva etableringskostnaden.

Slutrapport:

Persson, T., 2017. Odlingstest av norrländska och finska tallfröplantager. Skogforsk.