Skärmskogsbruk o stabilitet

Identifiering av nyckelegenskaper för stormfasthet

Beviljat anslag:   800.000 kronor
Projektutförare: SLU Inst. för skogsskötsel

Stiftelsen har i mars 2002 beviljat tilläggsanslag med 175.000 kronor.

Syfte

Projektet ska försöka identifiera nyckelegenskaper för stormfasthet, dels genom ståndorten (växtplatsen), dels för det enskilda trädet (gran).

Slutrapport 

Holgén, P. och Sundström, E. 2006. Skärmskogsbruk och stabilitet. SLU, Inst. för skogsskötsel.
Se sammanfattning.