Skogens Skötsel

Temaforskning för ökad tillgång och tillgänglighet av skogsråvara i norra Sverige

Beviljat anslag: 300.000 kronor
Projektutövare: SLU, Fakulteten för Skogsvetenskap

SLU, Fakulteten för Skogsvetenskap, anslår en del av sina resurser till strategisk forskning i nära samverkan med avnämarna i s k temaforskningsprogram. För perioden 2007-2012 avser fakulteten att tillsammans med skogsnäringen satsa minst 40 miljoner kronor i temaprogrammen ”Ekonomisk skogsproduktion i södra Sverige” och ”Temaforskning för ökad tillgång och tillgänglighet av skogsråvara i norra Sverige”. Båda programmen kommer att arbeta med att utveckla ett prognosverktyg för skogsproduktion och skogsekonomi.

Stiftelsen medverkar i temaprogrammet för norra Sverige med 100.000 kronor per år i tre år. 

Slutrapport

Nilsson, U. (red.) (2013). Skogens skötsel. Rapport från Future Forests 20089-2012. Future Forests Rapport 2013:1. Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, 65 sidor.  Se rapporten