Stamkvistning av gran

Projektet, som startade 1998, syftar till att vetenskapligt utvärdera stamkvistning av gran.

Beviljat anslag:    541.000 kronor (300+241)
Projektutförare:   SLU Inst. för Skogsskötsel

Bakgrund

Bakgrunden är att man i Sverige av tradition anser det ointressant att stamkvista gran på grund av risken för rötangrepp. Det finns dock försök i Norden som indikerar att det är möjligt att med goda resultat stamkvista gran om det görs vid rätt tidpunkt och med rätt metoder. På kontinenten är stamkvistning av gran på vissa håll etablerad och anses där vara en starkt kvalitetshöjande åtgärd.

Genomförande

Försöksytor med stamkvistad gran har anlagts på Norrskogs fastigheter i Ullånger och Mörsil.

Utvärdering av befintliga försök – slutredovisning december 2001
Nytt mindre fältförsök – slutredovisning december 2002

Slutrapport

Hansson, P. och Karlman, M. 2003:Stamkvistning av gran som kvalitetshöjande åtgärd. SLU, Inst. för skogsskötsel.
Se sammanfattning