Verktyg om röjning

Utveckling av ett nytt, lättanvänt verktyg som belyser röjningens ekonomi och produktionseffekter under hela omloppstiden

Beviljat anslag: 600 000 kronor
Projektutövare: Skogforsk

Syfte

Projektet syftar till att utveckla ett nytt, lättanvänt verktyg som belyser röjningens ekonomi och produktionseffekter under hela omloppstiden.

Verktyget, som utgör en modul inom det webbaserade kunskapssystemet Kunskap Direkt, ska kunna användas av såväl skogsägare som av mer avancerade rådgivare, och ge en tillförlitlig bild av röjningens effekter.

Resultaten kan sedan användas som underlag för beslut om när, och hur, en röjning bör utföras. Verktyget kan också användas i undervisning och rådgivning för att lyfta fram effekterna av röjning.

 

Slutredovisning

Pettersson, F. 2012. Ökad kunskap om röjningens lönsamhet i privatskogsbruket - Revision av beräkningsverktyget Röjningsanalys. Skogforsk. Stencil. Se sammanfattning.

Till Skogskunskap och röjningsanalys