Bearbetning och montering

Bearbetning och montering av Thermowood

Använd vassa verktyg
Eftersom värmebehandlingen gör virket sprödare rekommenderas det att man använder vassa verktyg vid bearbetning av Thermowood®. Tänk även på att förborra träet vid skruvning och spikning nära ändytor för att undvika sprickor. 

Rostfria spikar och skruvar
Thermowood® har något lägre pH än obehandlat trä varför missfärgning kan uppstå. Använd därför gärna syrafasta spikar och skruvar.

Limning
Erfarenheter från limning på Thermowood® trä visar att det fungerar som för vanligt trä, förutom vad gäller PVAc-lim. Detta lim är vattenbaserat och kräver en betydligt längre press- och härdningstid då Thermowood® används. Vid användning av PU-lim krävs att extra mycket vatten tillsätts vid härdning då fukthalten i Thermowood® är lägre än i annat trä.

Hållfasthet
Hållfastheten i värmebehandlat trä är lägre och ej lämplig i beräknade hållfasthetsklassade konstruktioner.

Beständighet
Den biologiska resistensen mot nedbrytning, eller den naturliga beständigheten som den också kallas, skiljer sig mycket mellan olika träslag. Därför finns det tre standarder som klassificerar detta. EN 350-1 är av särskilt intresse i och med att den redovisar den naturliga beständigheten hos kärnveden bland ett hundratal kommersiellt intressanta träslag.

 

 

Källa: Luleå Tekniska Universitet

Tabellen ovan inbegriper enbart trä utan kemikalier. För tryckimpregnerat virke finns andra klassificeringar som är framtagna av Nordiska Träskyddsrådet (NTR). Vid jämförelse av tryckimpregnerat virke och Thermowood® har det visat sig att Thermowood har likvärdig eller bättre beständighet som det tryckimpregnerade alternativet.