Skötsel och råd av Thermowood

Skötsel och råd av Thermowood

UV-strålning från solen påverkar alla sorters trä, även värmebehandlat trä. För att bevara den gyllenbruna färgen kan därför Thermowood® behandlas med impregnering eller pigmenterad olja.

Utan behandling antar träet snabbt en vacker silvergrå ton. Behandlingen kan man antingen göra själv, eller få gjord på industriell väg. Behandlingarna gör även att träet står sig bättre mot smuts och mögel. Mögelpåslag kan uppstå på alla ytor om näring och fukt tillförs. I extrema miljöer bör därför trä skyddas med behandling som hindrar mögel.

  Industriell behandling Gör det själv

För en bibehållen
färgton (brun)

Tekno Aqua TM 1703 (teak) Woodex lasyr & olja (teak) 
eller annan pigmenterad olja.
     

För en silvergrå
färgton (natur)

Sioo­impregnering
(Sioo Träskydd + Väderskydd.*)
Sioo­impregnering 
(Sioo Träskydd + Väderskydd.*)
     

* För bästa prestanda och livslängd kan ytterligare en  strykning väderskydd läggas på efter cirka ett år.

Industriell behandling
Det finns möjlighet att få sin Thermowood® industriellt behandlad innan leverans för att på så sätt slippa behandla träet själv. Om man önskar bevara den gyllenbruna färgen behandlas träet med Teknos Aqua 1703 (Teak). Vill man istället ha den silvergrå/vita färgen kan Thermowood® behandlas med Siooimpregnering.

Behandla själv
För egen behandling av Thermowood® kan alla typer av pigmenterad olja användas. Även den miljövänliga Sioo-impregneringen (2 komponenter) kan köpas i butik och appliceras med borste eller spruta.

Underhåll
Vid behov kan Thermowood® behöva tvättas med en skonsam lösning av t.ex. såpa. Vid starkt nedsmutsat virke kan en högtryckstvätt användas, dock med stor försiktighet. Det är mycket ovanligt att virket blir fläckigt eller flammigt. Men om detta sker kan träet slipas med sandpapper eller med maskin för att återfå sitt originalutseende. Detta är möjligt eftersom virket är genomfärgat.