Varför välja värmebehandlat trä?

Varför välja värmebehandlat trä?

Det finns många olika anledningar att välja värmebehandlat trä. Nedan listas de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingsprocessen.

Bra motstånd mot röta och svamp
Under uppvärmningen försvinner de näringsämnen som finns i träet. Detta innebär att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas.

Formstabil
Värmebehandlat trä har mycket låg fuktkvot och absorberar mindre fukt än vanligt virke vilket ökar formstabiliteten med upp till 50 procent.

Ökad isoleringsförmåga
Värmebehandlat trä blir mer poröst än annat trä. Detta innebär att isoleringsförmågan ökar med ca 25–30 procent jämfört med obehandlat trä. Detta gör att Thermowood® passar utmärkt till bastulavar.

Miljövänligt
Tack vare de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingen behöver inga miljö- och hälsoskadliga kemikalier användas. Det virke som används är frisk kvistsorterad furu från miljöcertifierat skogsbruk från norra Sverige.

Uttjänt virke sorteras och slängs som obehandlat trä
Thermowood® kan med fördel eldas upp eller slängas som vanligt trä. Detta till skillnad mot tryckimpregnerat virke, NTR-klassade, som måste deponeras som farligt avfall.

Längre livslängd
Vid värmebehandling av trä ökar livslängden, den så kallade beständigheten. Ju högre temperatur desto bättre beständighet. Däremot minskar styrkan i virket varför det är viktigt att välja värmebehandlat trä från en licensierad tillverkare.

Minskad sprickbildning
I och med att värmebehandlat trä är mycket formstabilt minskar sprickbildningen i träets yta.

Alternativ till ceder och tropiska träslag
Thermowood® är det perfekta miljövänliga alternativet till importerade träslag som ceder och lärk samt tropiska träslag. Anledningen är att cederträ transporteras långa sträckor, oftast från Kanada. Tropiska träslag transporteras även de långa avstånd och kan i vissa fall komma från miljömässigt tveksamma skogsbruk. Tropiska träslag kräver ofta ursprungscertifikat och andra dokument för att få säljas.

Genomfärgad
Efter behandlingen får virket en genomgående gyllenbrun färg vilket innebär att det är enkelt att bearbeta och att klyva fram ämnen eller slipa ytor utan märkbara färgskiftningar.

Ingen kåda
Produkten är fri från kåda i och med att kådan försvinner under värmebehandlingsprocessen. Kådfriheten förhindrar att färgen lossnar då kådan frigörs.