Lasyrmålning

Norrskog kan måla med lasyrfärg i sina anläggningar. Behandlingen kan utföras med eller utan en rötskyddsbehandling som grund tillsammans med lasering i en eller flera lager.

Lasyrfärgen har lägre innehåll av färgpigment, vilket innebär att träets naturliga struktur får en mer framträdande roll. Värt att notera är att panelens färg upplevs som mörkare efter varje behandling med lasyrfärg. Lasyrfärg är oftast mindre hållbar än alkyd- eller akrylatfärger.