Miljöpolicy

Miljöpolicy

NWP AB ska medverka till ett uthålligt samhälle genom att bedriva och verka för en miljömässig och ansvarsfull skogsindustriell verksamhet. Vilket även innebär krav på att levererad råvara kommer från miljömässigt rätt skötta skogar. I all övrig verksamhet skall så långt det är möjligt ur teknisk och ekonomisk synpunkt, belastningen på miljön begränsas.

Det innebär att:

  • Vi ska visa miljöansvar i all verksamhet.
  • Vi ska hushålla med naturresurser och begränsa mängden avfall och föroreningar i den egna verksamheten.
  • Vi ska beakta tillämpliga miljölagar och föreskrifter som minimikrav och bedriva ett ständigt förbättringsarbete utifrån satta miljömål.
  • Vi öppet redovisar verksamhetens miljöpåverkan och kommunicerar miljöfrågor med ägare, kunder, anställda, entreprenörer och närboende.
  • Vi ska påverka våra leverantörer till ett ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöhänsynen vid upphandling av varor och tjänster.
  • Vi fortlöpande höjer kompetensen hos anställda och entreprenörer i miljöfrågor.
  • Vi ska inte hantera råvara från kontroversiella källor enligt svenska PEFC´s definition

 Miljöpolicy för NWP Östavall