Träskyddsklasser

NTR/A  

Trä i kontakt med mark eller sötvatten

 • Stolpar
 • Stängselstolpar
 • Broar
 • Trädgårdstimmer
 • Utvändiga trappor
 • Balkonger
 • Trallläkt direkt på mark
 • Sötvattensanläggningar
 • Syllar på grundmur
 
   

 

Färgkod Vit
NTR/AB  

Trä ovan mark

 • Staket och plank
 • Spalljéer
 • Fasadvirke
 • Vindskivor och vattbrädor
 • Takläkt
 • Tralläkt ovan mark
 • Lekplatsutrustning och motionsredskap
   

 

Färgkod Gul