Sortiment sågat

Norrskog Wood Products har ett brett sortiment av sågade trävaror av furu Pinus sylvestris och gran Picea abies.

Våra sågade trävaror finns i en mängd dimensioner. Tabellen nedan visar ett exempel på några standardprodukter. Fler dimensioner finns.

Produktion Dimension Species
Centrum 25x100  Redwood
Centrum 25x125  Redwood
Centrum 38x75  Redwood
Centrum 38x100  Redwood
Centrum 38x125  Redwood
Centrum 38x150  Redwood
Centrum 38x175  Redwood
Centrum 38x200  Redwood
Centrum 50x100  Redwood
Centrum 50x125  Redwood
Centrum 50x150  Redwood
Centrum 50x175  Redwood
Centrum 50x200  Redwood
Centrum 75x75  Redwood
Centrum 75x125  Redwood
Centrum 75x150  Redwood
Centrum 75x200  Redwood
     
Sideboards 19x75  Redwood
Sideboards 19x100  Redwood
Sideboards 25x75  Redwood
Sideboards 25x100  Redwood
Sideboards 25x125  Redwood
Sideboards 25x150  Redwood
Sideboards 25x175  Redwood
Sideboards 25x200  Redwood
     
Centrum 25x100  Whitewood
Centrum 25x125  Whitewood
Centrum 38x75  Whitewood
Centrum 38x100  Whitewood
Centrum 38x125  Whitewood
Centrum 38x150  Whitewood
Centrum 38x175  Whitewood
Centrum 38x200  Whitewood
Centrum 50x75  Whitewood
Centrum 50x100  Whitewood
Centrum 50x125  Whitewood
Centrum 50x150  Whitewood
Centrum 50x175  Whitewood
Centrum 50x200  Whitewood
Centrum 75x100  Whitewood
Centrum 75x125  Whitewood
Centrum 75x150  Whitewood
Centrum 75x175  Whitewood
Centrum 75x200  Whitewood
     
 Sideboards  19x75  Whitewood
 Sideboards  19x75  Whitewood
 Sideboards  19x100  Whitewood
 Sideboards  19x100  Whitewood
 Sideboards  25x100  Whitewood
 Sideboards  25x125  Whitewood
 Sideboards  25x150  Whitewood
 Sideboards  38x75  Whitewood
 Sideboards  38x100  Whitewood
 Sideboards  38x125  Whitewood
 Sideboards  38x150  Whitewood