Skogen & pengarna

Skogen & pengarna

Uthålligt skogsbruk bygger värden på din fastighet! Norrskogs rådgivare kan hjälpa dig att planera skogsbruk och skogsekonomi så att du får största möjliga behållning av din fastighet. Med utgångspunkt från vad du vill uppnå på kort och lång sikt kan vi hitta skogliga åtgärder som leder rätt och samtidigt hitta de lösningar som gör att ditt ekonomiska slutresultat blir så bra som möjligt. Läs mer under ”Skogsskötsel” respektive ”Skogsekonomi”!
 • Skogsskötsel
  Skogsskötsel
  Skog som är väl skött och som växer bra har högre motståndskraft mot såväl insekter som snö- och...
  Läs mer
 • Skogsekonomi
  Skogsekonomi
  Långsiktighet lönar sig även i ekonomisk planering! Att avverka och sälja virke är ofta en stor...
  Läs mer
 • Kontakta oss!
  Kontakta oss!
  Läs mer