Skogsekonomi

Skogsekonomi

Långsiktighet lönar sig även i ekonomisk planering! Att avverka och sälja virke är ofta en stor affär, jämförbar med att köpa ett hus eller åtminstone en ny bil. Det är därför viktigt att det känns bra när allt är klart och att slutresultatet blev som planerat både i skogen och i plånboken. För den ene skogsägaren kan det bästa alternativet vara att fördela inkomsterna över tid med hjälp av en betalningsplan eller via ett skogskonto. För den andre kan det vara mer attraktivt att återinvestera pengarna i fastigheten genom att till exempel bygga en väg eller gödsla. Skillnaden mellan klok och mindre klok ekonomisk planering vid en virkesförsäljning kan bli väldigt stor. Genom att utgå från just din skogliga och ekonomiska situation kan vi hitta de lösningar som behövs för att slutresultatet, när avverkning, skogsvård och skatt är betalda, ska bli så bra som möjligt.