Sälja/köpa fastighet

Vad kan Norrskog hjälpa Dig med?
Av de frågor Du har inför fastighetsförsäljningen får Du svar på de flesta när Du möter vår mäklare. Tillsammans går ni igenom Dina behov i samband med köpet eller försäljningen. En genomgång ges i de rättigheter och skyldigheter som köpare och säljare har och vad Du har rätt att kräva av mäklaren.

Beskrivning
Fastighetsbeskrivningen sätts ihop av mäklaren där basfakta om fastigheten beskrivs för presumtiva köpare. En korrekt beskriv­ning med färsk information till köparen är en viktig del i försäljningen. För fastigheter där värdet finns i skogen är det viktigt med en skogsbruksplan som inte är för gammal, max 3-4 år. Säljaren får en kopia av fastighetsbeskrivningen för att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Marknadsföringen
Mäklaren ser till att information om fastigheten sprids ut till marknaden så effektivt som möjligt. Internet, lokal dagspress och svensk fackpress är dom vanliga kanalerna, men även andra forum kan användas.

Visning
Visning är en viktig del i försäljningen. Som säljare är Du skyldig att upplysa om kända fel eller brister och köparen är skyldig att noggrant undersöka fastigheten. Bebyggda skogsfastigheter med bostadshus och andra byggnader visas vanligtvis av mäklaren. Obebyggda skogsfastigheter inspekterar oftast köparen själv, ibland med konsulthjälp, för att få en uppfattning om gränser och virkesvolymer.

Budgivning
För att hitta rätt köpare går mäklaren igenom spekulanterna med säljaren. Vid förhandlingen ombesörjer mäklaren att säljare och köpare kommer överens om pris, betalningsvillkor, tillträdesdag och vad som ska ingå i köpet.

Besiktning
För köparen är det viktigt att besiktiga fastigheten före köpet. Man har enligt lag en undersökningsplikt. Det är viktig att köparen förvissar sig om fastighetens skick och gränser för att kunna grunda sitt köpbeslut.

Köpeavtal
Köpeavtalet är klart först när köpare och säljare har skrivit under. Mäklaren ser till att köpeavtalet är korrekt upprättat.

Tillträde
Före tillträdet tar mäklaren kontakt med berörda myndigheter och ser till att alla kontroller är gjorda och att alla papper är i ordning, t ex köpebrev, lagfart, anmälan eller ansökan om förvärvstillstånd och lånehandlingar. En tillträdesdag bestäms då säljaren överlåter fastigheten till köparen. Då görs också slutbetalning.

Ekonomisk rådgivning
Mäklaren svarar gärna på frågor som rör reavinstskatten och kan hänvisa till experter för placering av eventuella överskott efter försäljningen.