Till salu

  • Åbbåsen 1:10
    Obebyggd skogsfastighet i ett skifte belägen ca 7 km norr om Börtnan. 144 ha totalareal varav 120 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 13 350 m3sk. Ingår i jaktlag med areal 1340 ha. Prisidé 3.500.000 kr.
    Läs mer
  • Vilhelmina Långtvist 1:6
    Obebyggd skogsfastighet belägen ca 26 km norr om Vilhelmina. Totalareal 110,5 ha varav produktiv skogsmark 62,5 ha med virkesförråd 7075 m3sk. Skog i flera åldersklasser. Jakt i licensområde 2 770 ha. 31 % av den produktiva skogsmarksarealen är skog i huggningsklassen G1.
    Läs mer