Till salu

  • Hoverberg 927 84562 Svenstavik
    Ett skogsskifte av fastigheten Berg Bergsbyn 9:14 säljes genom fastighetsreglering. Totalareal är 43,8 ha med virkesförråd 4 500 m3sk. Utgörs av främst gallringsskog i 35-45-årsåldern. Ingår i Bergsbyns VVO om 3 034 ha.
    Läs mer
  • SOLLEFTEÅ HELGUMS-MO 14:1
    Skogsfastighet 300 ha i Sollefteå. Produktiv skogsmark 271 hektar med virkesförrådet 37 000 skogskubikmeter. Till stor del gallringsskog men även en del äldre avverkningsmogen skog. Fastigheten är obebyggd.
    Läs mer