Till salu

 • STRÖMSUND STORJOLA 1:6
  Fjällnära tomt med strandläge i sydsluttning. Belägen ca 15 km väster om Borgafjäll. Utsikt över Borgasjön och södra Borgafjällen. Andel i samfällighet om 1 700 ha för jakt och fiske. Prisidé 1 500 000 kr. Anbudsdatum 2019-11-20
  Läs mer
 • BERG MEDVIGGE 5:25
  Skött skogsfastighet om 44 ha med växtliga gallringsskogar. Större delen av fastighetens 35‐45‐åriga skogar är gallrade. Bra löpande tillväxt. Ett väl arronderat skifte. Jakt i viltvårdsområde 1 442 ha. Prisidé 1 250 000 kr. Anbudsdatum 2019-11-08.
  Läs mer
 • Vilhelmina Storsele 2:1
  Stor skogsfastighet i Vilhelmina om totalt 330 ha varav 160 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 22 500 m3sk. Jakt i licensområde 2 771 ha. Anbudsdatum 12 september. Prisidé 4 400 000 kr.
  Läs mer
 • Landsom 146
  En idyll med skog och åkermark vackert belägen i Åsbygden. Totalt 71 ha, varav 48 ha skogsmark med virkesförråd 3 300 m3sk samt 15 ha åkermark. Gården ligger placerad med vid utsikt över bygden. Ingår i viltvårdsområde om 3 193 ha för jakt. Prisidé 3 000 000 kr. Intresseanmälan till 2019-11-29.
  Läs mer
 • Krokom Åflo 1:24
  Gård om 11,8 ha med högt läge och utsikt över Offerdalsbygden. Öppen miljö med omgivande betesmark 1,9 ha. 9,7 ha skogsmark runt om gården med bra växtlighet. Enskild jakt. Prisidé 400 000 kr. Intresseanmälan 2019-11-29.
  Läs mer
 • Bräcke Binnäset 1:10
  Skogsfastighet vackert belägen intill Binnsjön om totalt 22,2 ha varav 18,5 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 3 100 m3sk. Skog i flera åldersklasser. Ingår i jaktlag om 900 ha. Prisidé 850 000 kr. Intresseanmälan 2019-11-29.
  Läs mer
 • Vilhelmina Långtvist 1:6
  Obebyggd skogsfastighet belägen ca 26 km norr om Vilhelmina. Totalareal 110,5 ha varav produktiv skogsmark 62,5 ha med virkesförråd 7075 m3sk. Skog i flera åldersklasser. Jakt i licensområde 2 770 ha. 31 % av den produktiva skogsmarksarealen är skog i huggningsklassen G1.
  Läs mer