Nyheter

2019-03-26

Norrskogs ordförande kliver av vid årets stämma
Gunnar Heibring, som varit förtroendevald i Norrskog under 25 år, varav 12 år som ordförande, ställer inte upp till omval. – Jag har meddelat valberedningen att det är dags att ta in nya krafter. Det har varit fantastiskt att få det här förtroendet under så lång tid, men nu är det dags att tacka för mig och önska en efterträdare lycka till, säger han.
2019-03-07

Norrskog rustar för framtiden med fler kvinnor
Skogsnäringen beskrivs ofta som mansdominerad. Bilden förändras dock allt snabbare och detta avspeglas tydligt inom skogsägarföreningen Norrskog, som under många år arbetat medvetet med frågan. Andelen kvinnor i ledningsgruppen är inom kort 45 procent, och bland de förtroendevalda i styrelsen 44 procent. Sedan 2012 har andelen kvinnor i hela koncernen ökat från 14 till 18 procent.
2019-01-17

Vinst för skogsägare – staten måste ersätta vid avverkningsstopp
De skogsägare som tvingats stämma staten för att få ersättning när de nekats att avverka sin skog har idag fått rätt av Mark- och miljödomstolen i Umeå. – Det är en välkommen dom i ett mål där statens agerande har varit uppseendeväckande, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.
2019-01-03

Årsbesked för 2018
På kvällen den 9 januari genomför vi årskörningen för 2018. För medlemmar med inloggning till medlemswebben kommer årsbeskeden att finnas tillgängliga omgående när körningen är klar.