Nyheter från Norrskog

2014-04-22
Stängt för underhållsarbetet den 23/4 kl 17.00 – 22.00

Våra webbar kommer vara stängda enligt ovanstående för underhållsarbete som berör våra interna system.

2014-04-08
Högt tempo i skogen!

Produktionen i skogen går på högvarv och tempot är högt i alla led. Norrskog har 50 procent fler grupper i produktion än vanligt och vi gör vårt yttersta för att hjälpa till så snabbt som möjligt.

2014-03-20
Välkommet trendbrott i skogspolitiken

Pressmeddelande från LRF Skogsägarna angående regeringens proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Regeringen har nu presenterat sin proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. LRF Skogsägarna uppskattar att miljöminister Lena Ek i samband med detta betonar vikten av dialog och samverkan med oss som markägare för att utveckla miljöhänsynen i skogen. Det finns också andra positiva trendbrott i propositionen.

2014-03-18
Bokslutskommuniké

Norrskogs bokslut för 2013 redovisas i Bokslutskommunikén 2013. En fullständig årsredovisning kommer att finnas nedladdningsbar från vecka 16 och presenteras på stämman 14 maj.

Läs bokslutskommunikén

Läs pressmeddelande om ekonomin 2013

 

Medlemsnytt

2014-04-10
Norrskogs årsstämma 14 maj

Skogsägarna Norrskogs ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma hålls i Sundsvall på Södra Berget den 14 maj 2014.

Stämman startar kl.10:00. Fika för deltagarna serveras från kl.09:00.

2014-04-01
Generationsbyte av fastigheten

Norrskog hälsar dig välkommen till skogskvällar 8, 9 och 10 april på temat Generationsskifte.
Föreläsare är Karl-Johan Andersson, ekonomisk rådgivare på Norrskog. Under kvällen avhandlas många av de grundläggande faktorer som påverkar en överlåtelse såsom, fastighetsvärden, skatteffekter, kompensation, planering m.m.

Anmäl er senast 4 april.

2014-03-27
Årsmötestider!

Under vecka 12 arrangerade Norrskogs Skogsbruksområden (SBO) sina årsmöten, och det var många medlemmar som tog tillfället i akt att träffa andra skogsägare för att diskutera nutid och framtid.

2014-03-24
Skogen - en framtidsbransch

Material från Norrskogs årsmöten

Skogen skapar sysselsättning, bidrar till hållbar tillväxt och är en råvara med oändligt många användningsområden. Under Norrskogs årsmöten vecka 12 diskuterades bland annat detta. Här publiceras delar av materialet.