Nyheter från Norrskog

2014-12-04
Värmande last till Mälardalen

Ruttna granar blåser lättare omkull. Vi har därför haft stort utfall av bränsleved i våra stormavverkningar. Två milda vintrar på raken och låga elpriser har gjort att avsättningsmöjligheterna för biobränsle på hemmaplan har försämrats.

2014-11-28
Stormstyrka att stå stark i stormen

Norrskogs ordförande Gunnar Heibring sammanfattar året efter stormen.

2014-11-21
Skogens Mästare korad i Jämtlands län

Den 20:e november avgjordes finalen i ”Skogens Mästare” för 7:e klassare i länet, och det blev en jämn final mellan de fyra skolorna.

Vinnare av hedern och de 10 000 kr blev Sonfjällsskolan Hede, Härjedalens kommun. Prischecken samt en ståtlig pokal delades ut av landshövding Jöran Hägglund.

2014-11-10
Snabbare och bättre redovisning till skogsägarna!

Norrskog tar nu ett nytt system för administration och redovisning av skogliga affärer i drift. Målet är att ge snabbare och tydligare redovisning till skogsägarna, samtidigt som hanteringen ska bli mer tidseffektiv.

Medlemsnytt

2014-12-16
Ny lagstiftning Motorsågskörkort

1 januari 2015 träder ny lagstiftning i kraft vilket innebär att det krävs motorsågskörkort för allt arbete på annans mark. Du kan utbilda dig och köra upp för motorsågskörkort A + B genom Norrskog.

2014-12-01
Afterwork med Vattendialog 3 och 10 dec

Arbetet med vattendirektivet och hur det påverkar markägare går in i ett intensivt skede vintern 2014-2015. Du som markägare och som brukare av jord- och skog kommer att beröras. Vi vill informera dig om hur du kommer att påverkas, om hur vi jobbar med vattenfrågorna samt få idéer från dig om hur remissyttrandet över vattendirektivet kan gå till för att få en bred förankring hos våra medlemmar.

2014-11-29
Informationskvällar för nya Miljömålbilder

Strömsund Sbo stod värd vid tre informations-kvällar under november där en presentation om skogens nya miljömålbilder gjordes. De börjar tillämpas 150101.

 

2014-11-25
Stormen - ett år senare

Den stora mängden stormfälld skog har påverkat skogsägare mycket. Stormarbetet har även varit i fokus för Norrskog under lång tid. Så här ett år senare sammanfattar vi läget – och blickar framåt!